Write to us

Personal account

Privacy policy

Privacy policy

 

The website administration https://schooltaroarnouvel.com/ respects the rights of our visitors. We certainly recognize the importance of the personal information privacy of visitors to our site. This page contains information about what information we receive and collect when you use our site. We hope this information will help you make informed decisions about the personal information you provide. This "Privacy Policy" applies only to the site https://schooltaroarnouvel.com/ and to the information you enter on our site. It does not apply to any other sites and cannot be applied to third-party sites that link to our site.

 

Information collection

 

When you visit our site, we identify your ISP's domain name, country, and selected page-to-page transitions (so-called "traffic activity"). Information received by us on the site can be used to improve and facilitate the use of our site.

Our site collects only personal information that you provide exclusively voluntarily when visiting or registering on the site. The term "personal information" includes information that identifies you as a specific individual, such as your name or email address. Viewing the content of our site is possible without going through the registration procedure. Our site uses "cookies" technology to create statistical reports. "Cookies" are small text files sent from a website and stored by your computer's browser on your computer's hard drive. "Cookies" contain information that may be necessary for the site. This includes saving your browsing preferences and collecting statistical data. This is information about which pages you visited, what was downloaded, the domain name of the Internet provider and the country of the visitor, as well as the addresses of third-party sites from which the transition to our site was made, and so on. However, all this information is in no way related to you as a person. "Cookies" do not record your email address or other personal information. The same principle is followed by third-party counters installed on our website. In addition to the above, we use standard web server logs to count the number of visitors and evaluate the technical capabilities of our site. We use this information to determine how many people visit the site and organize it in the most user-friendly way, as well as to ensure that the site is as suitable as possible for the browsers used and to provide the most useful content to the visitor. We record information about movements on our site, but not about individual visitors to the site, so no personal information will be stored or used by the site administration without your consent. To view site materials without cookies, you can configure your browser so that it does not accept cookies or notifies you of their links. The appropriate settings vary for different browsers, so we recommend that you find out how to change your browser's cookie settings. You have the right to opt-out of receiving e-mails and/or phone calls at any time by sending a message to tarostrega@gmail.com. Please include your email address in the message. You also have the right to request the removal of your personal information from our database at any time by sending a message to tarostrega@gmail.com with your email address in the message.

 

Disclaimer

 

Remember that the transfer of personal information when visiting third-party sites, including the sites of partner companies, even if the website contains a link to our site or, in turn, our site contains links to these websites, is not subject to actions of this document. The site administration is not responsible for the actions of other websites. The process of collecting and transferring personal information when visiting these sites is regulated by the document "Protection of personal information" or another similar document located on the sites of these companies.

 


 

Політікa конфіденційності

 

Адміністрація сайту https://schooltaroarnouvel.com/ з повагою ставиться до прав наших відвідувачів. Ми безумовно визнаємо важливість конфіденційності особистої інформації відвідувачів нашого сайту. Дана сторінка містить відомості про те, яку інформацію ми отримуємо і збираємо, під час користування нашим сайтом. Ми сподіваємося, що ці відомості допоможуть вам приймати усвідомлені рішення щодо наданої вами особистої інформації. Дана “Політика конфіденційності” поширюється тільки на сайт https://schooltaroarnouvel.com/ і на інформацію, яка зазначається вами на нашому сайті. Вона не поширюється ні на які інші сайти і не може бути застосована на сайтах третіх осіб, на яких є посилання на наш сайт.

 

Збір інформації

 

При відвідуванні вами нашого сайту ми визначаємо ім’я домену вашого провайдера, країну і вибрані переходи з однієї сторінки на іншу (так звану «активність потоку переходів»). Відомості, отримані нами на сайті, можуть бути використані для поліпшення і полегшення користування нашим сайтом.

На нашому сайті збирається тільки особиста інформація, яку Ви надаєте виключно добровільно при відвідуванні або реєстрації на сайті. Поняття «особиста інформація» включає інформацію, яка визначає вас як конкретну особу, наприклад, ваше ім’я або адресу електронної пошти. Перегляд змісту нашого сайту можливий без проходження процедури реєстрації. Наш сайт застосовує технологію «cookies» ( «куки») для створення статистичної звітності. «Куки» являють собою невеликий текстовий файл, що відсилається з сайту і зберігається браузером вашого комп’ютера на жорсткому диску вашого комп’ютера. У «cookies» міститься інформація, яка може бути необхідною для сайту. Сюди входить збереження ваших налаштувань варіантів перегляду та збір статистичних даних. Це інформація про те, які сторінки ви відвідали, що було завантажено, ім’я домена інтернет-провайдера і країна відвідувача, а також адреси сторонніх сайтів, з яких зроблений перехід на наш сайт і так далі. Однак вся ця інформація ніяк не пов’язана з вами, як з особистістю. «Cookies» не записують вашу електронну адресу або інші ваші особисті відомості. Такий же принцип дотримується встановленими на нашому сайті сторонніми лічильниками. На додаток до вищесказаного нами використовуються стандартні журнали обліку веб-сервера для підрахунку кількості відвідувачів і оцінки технічних можливостей нашого сайту. Ми використовуємо цю інформацію для того, щоб визначити, скільки людина відвідує сайт і організувати його найбільш зручним для користувачів способом, а також для забезпечення максимально можливої відповідності сайту браузерам, що використовуються, і надання найбільш корисного відвідувачеві його змісту. Ми записуємо відомості щодо переміщень на нашому сайті, але не про окремих відвідувачів сайту, тож ніяка особиста інформація не буде зберігатися або використовуватися адміністрацією сайту без вашої згоди. Щоб переглядати матеріали сайту без «cookies», ви можете налаштувати свій браузер таким чином, щоб він не приймав «cookies», або повідомляв вас про їх посилання. Відповідні налаштування різняться для різних браузерів, тому радимо вам з’ясувати, як змінити налаштування браузера по «cookies». У будь-який момент ви маєте право відмовитися від розсилки електронної пошти та / або телефонних дзвінків, надіславши повідомлення за адресою tarostrega@gmail.com. Будь ласка, вкажіть адресу вашої електронної пошти в повідомленні. Також в будь-який момент ви маєте право подати запит на видалення вашої особистої інформації з нашої бази даних, надіславши повідомлення за адресою tarostrega@gmail.com вказавши адресу вашої електронної пошти в повідомленні.

 

Відмова від відповідальності

 

Пам’ятайте, що передача інформації особистого характеру при відвідуванні сторонніх сайтів, включаючи сайти компаній-партнерів, навіть якщо веб-сайт містить посилання на наш сайт або, в свою чергу, на нашому сайті є посилання на ці веб-сайти, не підпадає під дії даного документа. Адміністрація сайту не несе відповідальності за дії інших веб-сайтів. Процес збору та передачі інформації особистого характеру при відвідуванні цих сайтів регламентується документом «Захист інформації особистого характеру» або іншим аналогічним, розташованому на сайтах цих компаній.